राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी वरंगळ येथे भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी , वरंगळ येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पदनाम पद संख्या 1. प्रोफेसर 29 2. असोसिएट प्रोफेसर 50 3. सहाय्यक प्राध्यापक 12 4. सहाय्यक प्राध्यापक 08   एकुण पद संख्या 99 शैक्षणिक पात्रता – B.E/B.Tech/M.E/B.A/B.SC/B.COM … Read more