राष्ट्रीय मिनरल विकास कॉर्पोरेशन मध्ये विविध पदासांठी भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय मिनरल विकास कॉर्पोरेशन मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पद नाम पदांची संख्या 01. इलेक्ट्रिकल 06 02. मटेरियल मॅनेजमेंट 09 03. मेकॅनिकल 10 04. माइनिंग 04   एकुण पदांची संख्या 29 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – … Read more