पंजाब नॅशनल बँक ,पुणे जिल्हा येथे शिपाई व सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया 2022.

पंजाब नॅशनल बँक पुणे जिल्हा येथे शिपाई व सफाईगार  पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहेत . पदाचे नाव – शिपाई पद संख्या – 19 शैक्षणिक पात्रता – 12 वी , इंग्रजी भाषा ज्ञान . पदाचे नाव – सफाईगार पद संख्या … Read more

पंजाब नॅशनल (PNB) बँक मध्ये सफाईगार व शिपाई पदासाठी भरती प्रक्रिया 2022.

पंजाब नॅशनल (PNB) बँक मध्ये सफाईगार व शिपाई पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 1 . पदाचे नाव – शिपाई     एकुण पद संख्या – 11     शैक्षणिक पात्रता – 12 वी उत्तीर्ण , इंग्रजी भाषेचे मुलभुत ज्ञान .     नौकरीचे … Read more