पुणे महानगरपालिका मध्ये ,विविध पदांच्या 448 जागेवर पदभरती प्रक्रिया 2022

पुणे महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या 448 जागेवर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक विधी अधिकारी श्रेणी -2 4 02. लिपीक टंकलेखक 200 03. कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य ) 135 04. कनिष्ठ अभियंता ( यांत्रिकी ) … Read more

पुणे महानगरपालिका मध्ये  विविध पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी ,कोणतीही परीक्षा नाही .

पुणे महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया आयोजित करण्यात आली असून थेट मुलाखती द्वारे निवड करण्यात येणार असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. समुदेशक 11 02. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 01   एकुण पदांची संख्या 12 पात्रता – पद क्र.01 साठी – … Read more

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मध्ये माळी व उद्यान अधिकारी पदासाठी नोकरीची मोठी संधी .

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मध्ये माळी व उद्याद अधिकारी पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. उद्यान अधिकारी 12 02. माळी 52   एकुण पदांची संख्या 64 पात्रता – पद क्र.01 साठी – बी.एस्सी ( एग्रीकल्चर /हॉर्टीकल्चर ) … Read more

PCMC : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मध्ये , 140 जागांच्या पदासाठी भरती

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मध्ये , 140 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक शिक्षक (मराठी माध्यम ) 117 02. सहाय्यक शिक्षक ( उर्दु माध्यम ) 23   एकुण पदांची संख्या 140 पात्रता – पद क्र.01 साठी – … Read more

पुणे महानगरपालिका मध्ये ,विविध पदांच्या 330 जागांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

पुणे महानगरपाअलिका मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. कायदेशिर इंटर्न 02 02. अभियांत्रिकी इंटर्न – इलेक्ट्रिकल 15 03. अभियांत्रिकी इंटर्न – सिव्हिल 212 04. अभियांत्रिकी इंटर्न – पर्यावरण 02 05. बी.एस.सी पर्यावरण 01 06. अभियांत्रिकी … Read more

सरंक्षण मंत्रालय :खडकी कन्टोनमेंट बोर्ड ,पुणे पद भरती

खडकी कन्टोनमेंट बोर्ड , पुणे येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक वैद्यकिय अधिकारी 03 02. वैद्यकिय अधिकारी आयुष 01 03. x-ray टेक्निशियन 03 04. स्टाफ नर्स 16 05. फिजियोथेरपिस्ट 01 06. लॅबोरेटरी तंत्रज्ञ … Read more

आर्मी इन्स्टिट्युट ,पुणे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

आर्मी इन्स्टिट्युट , पुणे येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम  पदांची संख्या 01. पुर्व प्राथमिक शिक्षक 02 02. सहाय्यक शिक्षक 02 03. मेड 02   एकुण पदांची संख्या 06 पात्रता – पद क्र 01 साठी – … Read more

BANK JOB :  जनता सहकारी बँक ,पुणे पद भरती प्रक्रिया 2022

जनता सहकारी बँक पुणे येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन ,शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव 01. CA 02. मुख्य अधिकारी 03. वरिष्ठ अधिकारी 04. कनिष्ठ अधिकारी 05. कायदा अधिकारी पात्रता – पद क्र.01 साठी – CA परीक्षा उत्तीर्ण , कामाचा अनुभव पद … Read more

देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्ड ,पुणे येथे अंगणवाडी कर्मचारी पद भरती

देहु रोड कॅन्टोनमेंट बोर्ड मध्ये अंगणवाडी कर्मचारी पदांसाठी भरती प्रक्रीया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. बालवाडी शिक्षक 06 02. बालवाडी आया 05   एकुण पदांची संख्या 11 पात्रता – पद क्र.01 साठी – 10 वी उत्तीर्ण , अनुभव पद … Read more

PCMC : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पद भरती 2022

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , पुणे येथे आरोग्य सेविका पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदनाम आरोग्य सेविका एकुण पदांची संख्या 88 पात्रता ANM कोर्स वयोमर्यादा 18 ते 38 वर्षे वेतनमान – 18000/- प्रतीमहा आवेदन शुल्क – कोणतीही फिस नाही … Read more