BREAKING NEWS : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी , या प्रलंबित मागण्या होणार पुर्ण !

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अद्यापर्यंत अनेक मागण्या प्रलंबितच आहेत . अशा प्रलंबित मागण्या पुर्ण होणार आहेत .राज्यातील सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अनेक आर्थिक मागण्या प्रलंबित आहेत . प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या – राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 34 टक्के करण्यात यावा . ही प्रमुख मागणी आहे . त्याचबरोबर राज्यातील … Read more