Tag: प्रयोगशाळा सहाय्यक

प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल यांना कालबद्ध पदोन्नती योजनेच्या वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत महत्वपुर्ण परिपत्रक .

राज्यातील शिक्षण विभागामध्ये , कार्यरत प्रयोगशाळा सहाय्यक व पदवीधर ग्रंथपाल यांना पदोन्न‍ती योजनेच्या वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत , महत्वपुर्ण परिपत्रक शिक्षण…

प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल यांना कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत ….

राज्य शासकीय सेवेतील प्रयोगशाळा सहाय्यक व पदवीधर ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगात कालबद्ध पदोन्नती  योजनेची वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आलेली नसल्याने राज्य…

मराठी बातमी