बँक नोट मुद्रणालय (BANK NOTE ) मध्ये भरती प्रक्रिया 2022

बँक नोट मुद्रणालय (BANK NOTE ) मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पदनाम पदाची संख्या 1. कनिष्ठ टेक्निशियन ( इंक फक्टरीमध्ये ) 60 2. कनिष्ठ टेक्निशियन ( प्रिंटिंग ) 19 3. कनिष्ठ टेक्निशियन ( आय टी इलेक्ट्रिकल ) 02 … Read more