Tag: भारतीय संरक्षण दल भरती

भारतीय संरक्षण दल मधील एकात्मिक केंद्र मध्ये सफाईगार (MTS) पदासाठी भरती 2022.

भारतीय संरक्षण दल मधील एकात्मिक केंद्र मध्ये सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

मराठी बातमी