Tag: भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका भरती

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका मध्ये , फक्त 7 वी उत्तीर्ण महिला उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका मध्ये , केवळ 7 वी उत्तीर्ण महिला उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक…

मराठी बातमी