Tag: महागाई भत्ता फरक काढण्याची पध्दत

राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन 34%DA , डी.ए फरकासह किती वाढीव डी.ए व फरकाची रक्कम मिळणार , काढा एका क्लिकवर .

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के दराने डी.ए फरकासह लागु करण्यात आला आहे .सदरचा…

राज्य कर्मचाऱ्यांना मार्चच्या वेतनात किती फरक मिळेल ? फरक काढण्याची अचुक व सोपी पद्धत .

राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे मार्च महिन्यामध्ये , वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता फरक जुलै 2021 पासुनचा मिळणार आहे . त्याचबरोबर जुलै…