Tag: महागाई भत्ता फरक

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारीच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मिळणार मोठा आर्थिक लाभ ! GR निर्गमित !

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्यांच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मोठा आर्थिक लाभ मिळणार…

Salary : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्याच्या वेतनाबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी महिन्याच्या पगाराबाबत आत्ताच्या घडीची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे…

राज्य कर्मचाऱ्यांना नविन वर्षांमध्ये थकबाकीसह महागाई भत्ता वाढीचा मोठा आर्थिक लाभ ! आवश्यक निधींची तरतुद !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नविन वर्षांमध्ये डी.ए चा मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे . राज्य शासन सेवेमध्ये ,…

राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांना मोठी आनंदाची बातमी ! माहे जुलै 2022 पासुन 38 % दराने महागाई भत्ता वाढ , फरकासह लाभ .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचारी तसचे निवृत्तीवेनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4…

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के महागाई अनुज्ञेय करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित ! दि.17.08.2022

राज्य शासन सेवेतील शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता जानेवारी 2022 पासुन…

GOOD NEWS : सणासुदीच्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आली ही, मोठी आनंदाची बातमी .

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डी.ए मध्ये 4 टक्के वाढ केला असुन , सदरचा डी.ए हा सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन /पेन्शन पेन्शन…

Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कसा निश्चित केला जातो , जाणुन घ्या सविस्तर माहीती .

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता विषयी प्रसार माध्यमामध्ये ,DA वाढीच्या सकारात्मक न्युज प्रसारित होत आहे .सदरच्या न्युज ह्या ऑल इंडिया ग्राहक…

GOOD NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 % प्रमाणे महागाई भत्ता लागू करणेबाबत , बाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !

7 pay commission : मुंबई – राज्यातील सरकारी ,जिल्हा परिषद ,निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 34% महागाई भत्ता लवकरच लागु…

आनंदाची बातमी ! अखेर राज्य शासनाने महागाई भत्ता वाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय , कर्मचाऱ्यांना मिळणार 34% दराने DA

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आंनदाची बातमी आला आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव दराने महागाई…

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे  34 % DA  व जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , राज्य शासनाची कॅबिनेट बैठक .

राज्‍य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर…

मराठी बातमी