GR : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारीच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मिळणार मोठा आर्थिक लाभ ! GR निर्गमित !

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्यांच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे .राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्यांच्या देयकासोबत , वाढीव चार टक्के डी.ए चा लाभ अनुज्ञेय होणार आहे . त्याचबरोबर डी.ए फरकाचा देखिल लाभ मिळणार आहे . वाढीव DA  व डी.ए थकबाकी शासन निर्णय – राज्यातील … Read more

Salary : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्याच्या वेतनाबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी महिन्याच्या पगाराबाबत आत्ताच्या घडीची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे . राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्याच्या वेतन / पेन्शन देतक सोबत केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4% DA वाढ लागू करण्यात आलेली आहे . वाढीव DA व DA फरकासाठी आवश्यक निधीची तरतूद – बऱ्याच वेळी … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना नविन वर्षांमध्ये थकबाकीसह महागाई भत्ता वाढीचा मोठा आर्थिक लाभ ! आवश्यक निधींची तरतुद !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नविन वर्षांमध्ये डी.ए चा मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे . राज्य शासन सेवेमध्ये , कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के डी.ए बाबतचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे .वाढीव डी.ए लाभ हा केंद्र सरकारप्रमाणे लागु करण्यात येणार असल्याने , 6 महिने डी.ए वाढीचा लाभ मिळणार आहे . 6 महिने … Read more

राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांना मोठी आनंदाची बातमी ! माहे जुलै 2022 पासुन 38 % दराने महागाई भत्ता वाढ , फरकासह लाभ .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचारी तसचे निवृत्तीवेनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ताचा लाभ मिळणार आहे .सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के दरामध्ये डी.ए लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे . यामध्ये आणखीण 4 टक्के वाढ होणार आहे . दिवाळी सणामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर … Read more

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के महागाई अनुज्ञेय करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित ! दि.17.08.2022

राज्य शासन सेवेतील शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता जानेवारी 2022 पासुन लागु करणेबाबत  काल राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली होती .या घोषणेची अंमलबजावणी म्हणुन आज दि.17.08.2022 रोजी वित्त विभागाकडुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . राज्य कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2022 ते दि.31 … Read more

GOOD NEWS : सणासुदीच्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आली ही, मोठी आनंदाची बातमी .

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डी.ए मध्ये 4 टक्के वाढ केला असुन , सदरचा डी.ए हा सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन /पेन्शन पेन्शन देयकासोबत रोखीने लागु करण्याचा निर्णय घेतला आहे .त्याचप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन /पेन्शन देयकासोबत डी.ए वाढ करण्यात येईल . राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुन महिन्याच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत सातवा वेतन आयोग … Read more

Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कसा निश्चित केला जातो , जाणुन घ्या सविस्तर माहीती .

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता विषयी प्रसार माध्यमामध्ये ,DA वाढीच्या सकारात्मक न्युज प्रसारित होत आहे .सदरच्या न्युज ह्या ऑल इंडिया ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या आधारे अपेक्षित महागाईचा दर निर्देशित करण्यात येत आहे . सरकारी /निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता AICPI निर्देशांकाच्या अधारे ठरविण्यात येते .AICPI चे निर्देशांकाची आकडेवारी मार्च महिन्यापर्यंत जाहीर करण्यात आलेली आहे .मार्च महिन्यात … Read more

GOOD NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 % प्रमाणे महागाई भत्ता लागू करणेबाबत , बाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !

7 pay commission : मुंबई – राज्यातील सरकारी ,जिल्हा परिषद ,निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 34% महागाई भत्ता लवकरच लागु करण्यात येणार आहे .केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जानेवारी 2022 मधील DA वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात येणार आहे . महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील आखिल भारतीय सेवा मधील अधिकाऱ्यांना जोनवारी 2022 पासुन ,राज्य शासनाने DA फरकासह 34 … Read more

आनंदाची बातमी ! अखेर राज्य शासनाने महागाई भत्ता वाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय , कर्मचाऱ्यांना मिळणार 34% दराने DA

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आंनदाची बातमी आला आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे . महागाई भत्ता मध्ये केंद्र सारकाप्रमाणे जानेवारी 2022 पासुन 3 टक्के वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे . केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के दराने DA केंद्र सरकारकडुन लागु करण्यात आला आहे … Read more

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे  34 % DA  व जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , राज्य शासनाची कॅबिनेट बैठक .

राज्‍य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्ता त्याचबरोब राजस्थान व छत्तीसगढ राज्य सरकारच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत राज्य शासनाची कॅबिनैट बैठक होणार आहे . सातवा वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2021 पासुन केंद्र सरकार प्रमाणे 31 टक्के दराने … Read more