Tag: महागाई भत्ता शासन निर्णय

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर , दिवाळी आधीच 38% प्रमाणे महागाई भत्ता !

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासून 4% महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आली आहे…

Employee news : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आली आनंदाची बातमी , महागाई भत्ता मध्ये 4% वाढ घोषित !आता मिळणार 38 टक्के दराने डी.ए .

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना डी.ए बाबत मोठी आनंदाची बातमी आली आहे , ती म्हणजे केंद्र सरकारने डी.ए मध्ये 04 टक्के वाढ…

मराठी बातमी