आनंदाची बातमी – राज्य सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना जुलैमध्ये मिळणार , दुप्पट महागाई भत्ता वाढ !

राज्य शासन सेवेतील सरकारी / जिल्हा परिषदा / निवृत्तीवेतनधारक त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे .ती म्हणजे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा जुलै 2022 मध्ये दुप्पट वाढणार आहे .सातवा वेतन आयोागानुसार राज्यातील सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे . सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार महागाई … Read more

BREAKING NEWS : सातवा वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मधील सर्वात मोठी वाढ .

स्त्रोत – AICPI आकडेवारी : सरकारी /निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची सर्वात मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे . ती म्हणजे सातवा वेतन आयोगातील महागाई भत्ता मधील सर्वात मोठी वाढ होणार आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकुण वेतनामध्ये मोठी वाढ होणार आहे . सध्याच्या जागतिक /राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील महागाईचा विचार केला असता , महागाईचे दर मोठ्या प्रमाणात … Read more

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ,महागाई भत्ता मध्ये आणखीण 3 % वाढ झाली निश्चित !

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखीण एक आनंदाची बातमी आली आहे .ती म्हणजे महागाई भत्ता मध्ये आणखीन 3 % वाढ निश्चित करण्यात आली आहे .महागाई भत्ता हा बाजारभावाच्या किमतीवर निश्चित करण्यात येते . बाजारभावाच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याने ,AICPI निर्देशांक मध्ये 1 अंकाची वाढ झाल्याने AICPI निर्देशांक 125 वरून 126 झाला आहे .यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये आणखीण 3 % … Read more