Tag: महागाई भत्ता 37%

आनंदाची बातमी – राज्य सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना जुलैमध्ये मिळणार , दुप्पट महागाई भत्ता वाढ !

राज्य शासन सेवेतील सरकारी / जिल्हा परिषदा / निवृत्तीवेतनधारक त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे .ती म्हणजे…

BREAKING NEWS : सातवा वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मधील सर्वात मोठी वाढ .

स्त्रोत – AICPI आकडेवारी : सरकारी /निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची सर्वात मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे . ती म्हणजे सातवा…

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ,महागाई भत्ता मध्ये आणखीण 3 % वाढ झाली निश्चित !

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखीण एक आनंदाची बातमी आली आहे .ती म्हणजे महागाई भत्ता मध्ये आणखीन 3 % वाढ निश्चित करण्यात आली…

मराठी बातमी