Tag: महापारेषण भरती

MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण ,मध्ये पदभरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर…

MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी , मध्ये पद भरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये , विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण (MAHATRANSCO ) मध्ये भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण (MAHATRANSCO ) मध्ये विविध पदांसाठी भरती राबविण्यात येत आहे .पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

मराठी बातमी