MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण ,मध्ये पदभरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव वीजतंत्री ( इलेक्ट्रिशियन ) एकुण पदांची संख्या 48 पात्रता 10 वी ,NCVT वयोमर्यादा – दि.14.06.2022 रोजी उमेदवाराचे वय 18 ते 38 वर्षाच्या दरम्यान असणे आवश्यक . आवेदन शुल्क – … Read more

MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी , मध्ये पद भरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये , विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक अभियंता ( ट्रान्समिशन ट्रेड ) 170 02. सहाय्यक अभियंता ( टेलिकॉम ट्रेड ) 25 03. सहाय्यक अभियंता ( सिव्हिल ट्रेड ) … Read more

महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण (MAHATRANSCO ) मध्ये भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण (MAHATRANSCO ) मध्ये विविध पदांसाठी भरती राबविण्यात येत आहे .पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदांचे नावे पद संख्या 01. सहाय्यक अभियंता ट्रान्स. 170 02. सहाय्यक अभियंता टेलिकॉम 25 03. सहाय्यक अभियंता सिव्हिल 28   एकुण पदांची संख्या 223 सदरची … Read more

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – विजतंत्री एकुण पद संख्या – 35 जागा आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – 10 वी , आय.टी.आय / एन.सी.व्ही.टी (विजतंत्री ) नौकरीचे ठिकाण ( जॉब लोकेशन … Read more