SRPF राज्य राखीव पोलिस दल मध्ये केवळ 7 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भोजन सेवक /सफाईगार पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

राज्य राखीव पोलिस दल मध्ये भोजन सेवक व सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.  शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . SRPF गट क्र.06 धुळे अ.क्र पदाचे नाव पद संख्या 01. भोजन सेवक 17 02. सफाई कामगार 02   एकुण पदाची संख्या 19 SRPF गट क्र.13 … Read more

महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती सेवाप्रवेश नियमामध्ये मोठा बदल , या उमेदवारांना मिळणार अतिरीक्त गुण .

महाराष्ट्र राज्य पोलिस शिपाई भरती सेवाप्रवेश नियमामध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे . याबाबत महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमामध्ये बदल करण्यात आला आहे . याबाबतचा अधिकृत्त आदेश दि.02.03.2022 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने निर्गमित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलिस शिपाई सेवाप्रवेश नियम 2011 नियम 8 च्या पोट नियम नंतर आणखीण एक पोट नियम समाविष्ट … Read more