Tag: महाराष्ट्र पोस्ट सर्कल भरती

भारतीय टपाल ,महाराष्ट्र सर्कल मध्ये दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नौकरीची संधी !

भारतीय टपाल , महाराष्ट्र सर्कल मध्ये केवळ दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नौकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे .दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांकडुन आवेदन मागविण्यात…

मराठी बातमी