बँक ऑफ महाराष्ट्र  (BOM)  भरती प्रक्रिया 2022 [tatal number of post -500 ].

बँक ऑफ महाराष्ट्र  (BOM) मध्ये 500 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शेक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे. अ.क्र पदनाम पदाची संख्या 1. सामान्य अधिकारी  (MMGS) स्केल -2 400 2. सामान्य अधिकारी (MMGS) स्केल – 3 100   एकुण पद संख्या 500 शैक्षणिक पात्रता – वरील दोन्ही … Read more