महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण ,चंद्रपूर विभाग भरती प्रक्रिया 2022.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण ,चंद्रपूर विभाग मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव व पद संख्या – विजतंत्री – 63 तारतंत्री – 40 कोपा – 24 एकूण पद संख्या – 127 शैक्षणिक पात्रता – 10 वि ,संबंधित विषयात NCVT … Read more