Tag: माळी पद भरती

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ,  केवळ 4 थी पात्रताधारकांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये , केवळ 4 थी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज…

मराठी बातमी