Tag: मा.बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण परिवर्तन योजना

मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प योजना अंतर्गत शेतमाल ,शेळ्या ,कुक्कुटपालन उपक्रमांना अर्थसहाय्य .शेवटची दिनांक – 31.03.2022

मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प योजना अंतर्गत ग्रामीण भागात शेतमाल , शेळ्या ,कुक्कुटपालन उपप्रकल्पांना अर्थसहाय्य केले जाते…

मराठी बातमी