Tag: मुंबई उच्च न्यायालय भरती

बॉम्बे उच्च न्यायालय मुंबई मध्ये ,संगणक प्रमाणपत्र ( MSCIT )  धारक उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

बॉम्बे उच्च न्यायालयामध्ये संगणक प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांसाठी नोकरीची मोठी संधी असुन , पात्रताधारक उमेदवारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ,  केवळ 4 थी पात्रताधारकांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये , केवळ 4 थी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज…

केवळ 10 वि उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये ,नौकरीची सुवर्ण संधी .

मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये वाहनचालक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .शैक्षणिक व वाहन परवाना धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

मराठी बातमी