बॉम्बे उच्च न्यायालय मुंबई मध्ये ,संगणक प्रमाणपत्र ( MSCIT )  धारक उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

बॉम्बे उच्च न्यायालयामध्ये संगणक प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांसाठी नोकरीची मोठी संधी असुन , पात्रताधारक उमेदवारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. कंत्राटी कर्मचारी 02   एकुण पदांची संख्या 02 पात्रता – उमेदवार संगणक प्रमाणपत्र धारक असणे आवश्यक . वेतनमान – 15000/- रुपये प्रतीमहा वयोमर्यादा – उमेदवाराचे … Read more

माझगाव डॉक जहाजबांधणी प्रकल्प मुंबई येथे 10 वी / 8 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता नोकरीची मोठी संधी .

माझगाव डॉक जहाजबांधणी प्रकल्प मुंबई येथे विविध पदांच्या 445 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या   ग्रुप –अ   01. इलेक्ट्रिशियन 40 02. फिटर 42 03. फिटर ( पाईप ) 60 04. फिटर ( स्ट्रक्चरल ) 42   … Read more

Indian Navy : भारतीय नौदल पद भरती प्रक्रिया 2022

भारतीय नौदल मध्ये विविध पदांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. फार्मासिस्ट 01 02. फायरमन 120 03. पेस्ट कंट्रोल कामगार 06   एकुण पदांची संख्या 127 पात्रता – अधिक माहितीसाठी सविस्तर जाहीरात पाहा आवेदन … Read more

Bank Job: राष्ट्रीय सहकारी बँक , लिपिक पद भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय सहकारी बँक मध्ये लिपिक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव लिपिक एकुण पदांची संख्या 12 पात्रता कोणतीही पदवी , बँक कामकाज अनुभव , मराठी , इंग्रजी व हिंदी भाषेचे ज्ञान वयोमर्यादा 18 ते 35 वर्षे आवेदन … Read more

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये , महिला उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मध्ये सहाय्यक परिचारिका पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . सदर पदासाठी आवश्यक पात्रताधारक महिला उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – सहाय्यक परिचारीका प्रसविका ( ANM ) एकुण पदांची संख्या – 34 पात्रता – 10 वी , ANM एकुण वेतनमान / मानधन – … Read more

केवळ 10 वि उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये ,नौकरीची सुवर्ण संधी .

मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये वाहनचालक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .शैक्षणिक व वाहन परवाना धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – वाहनचालक एकूण पद संख्या – 08 पात्रता – 10 वि उत्तीर्ण / समतुल्य पात्रता मराठी / हिंदी भाषा लिहिणे व वाचता येणे हलके वाहन … Read more

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये MPSC मार्फत 07 जागांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक आरोग्य अधिकारी पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदांचे नावे – सहाय्यक आरोग्य अधिकारी एकुण पद संख्या – 07 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – MBBS + MD +PSM / DPH / MPH नौकरीचे … Read more

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ( Maharashtra state cop. Bank ) मध्ये भरती प्रक्रिया 2022.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 1. व्यवस्थापक सहाय्यक 02 2. अधिकारी ग्रेड – ब 05 3. सहाय्यक अधिकारी 10   एकुण पद संख्या 17 शैक्षणिक पात्रता – पद क्र.1 … Read more

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई ( Mumbai mahanagar dev.)येथे 55 जागांसाठी नोकरीची संधी .

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई येथे 55 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – अ.क्र पदनाम पद संख्या 1. सामान्य व्यवस्थापक 01 2. विभाग अभियंता 38 3. कनिष्ठ अभियंता 16   एकुण पद संख्या 55 शैक्षणिक पात्रता – … Read more

केवळ 12 उत्तीर्ण उमेवारांसाठी  स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये 334 जागांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये केवळ 12 वी उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारांसाठी पर्मनंट भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – व्यवसाय करस्पॉन्डट आणि फॅसिलिटेटर आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – 12 वी उत्तीर्ण ( सायन्स / मानवता /कॉमर्स ) आवेदन शुल्क – फिस … Read more