Tag: रजा नियम

अनर्जित रजा नियम ,वेतन , किती दिवस ,कारण संपूर्ण माहिती .

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असणारे अनर्जित रजेचे कोणकोणते नियम आहेत , याबाबतचे सविस्तर नियम खालीलप्रमाणे आहेत . अर्जित रजा त्याचबरोबर अर्धवेतनी…

विशेष नैमित्तिक रजेचे नवे नियम ,शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे.

विशेष नैमित्तिक रजा अ.क्र रजेचे कारण किती  दिवस 1. पिसाळलेला कुत्रा अथवा तत्सम जनावराने चावला घेतल्यास. 21 दिवस  , वैद्यकिय…

मराठी बातमी