Tag: रजेविषयी

मुंबई – राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजा ,वेतन , बदली  इ.बाबतीत मॅटचा महत्वपुर्ण निकाल  .

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना रजा , वेतन, बदली , बढती हे हक्क आहेत . यामुळे कर्मचाऱ्यांकडुन याबाबत काहीही लिहुन घेण्याचे…

मराठी बातमी