Tag: रयत शिक्षण संस्था भरती

रयत शिक्षण संस्था मध्ये , विविध पदांसाठी भरती , कोणतीही परीक्षा नाही केवळ मुलाखतीद्वारे होणार निवड .

रयत शिक्षण संस्था मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांसाठी प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत…

रयत शिक्षण संस्था पद भरती प्रक्रिया 2022.

रयत शिक्षण संस्था मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे…

मराठी बातमी