रयत शिक्षण संस्था मध्ये , विविध पदांसाठी भरती , कोणतीही परीक्षा नाही केवळ मुलाखतीद्वारे होणार निवड .

रयत शिक्षण संस्था मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांसाठी प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. प्राचार्य 01 02. समन्वयक 06 03. के.जी शिक्षक 24 04. प्राथमिक शिक्षक 35 05. उच्च माध्यमिक शिक्षक 18 06. क्रिडा शिक्षक 04 07. … Read more

रयत शिक्षण संस्था पद भरती प्रक्रिया 2022.

रयत शिक्षण संस्था मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . 1) पदाचे नाव – शिक्षण संचालक पद संख्या – 01 2) पदाचे नाव – सहाय्यक प्राध्यापक पद संख्या – 615 शैक्षणिक पात्रता – सविस्तर जाहिरात पहावी. अर्ज सादर करण्याची शेवटची दिनांक – 11/01/2022. … Read more