Tag: राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव दराने वाहतूक भत्ता लागू शासन निर्णय

राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी ! माहे एप्रिल पासुन वाढीव दराने वाहतुक भत्ता लागु .

सध्याच्या महागाईचा विचार करता कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुक भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे . ही वाढ माहे एप्रिलपासुन करण्यात येणार आहे .याबाबत…

मराठी बातमी