NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नागपुर येथे बहुउद्देशिय कर्मचारी पदासाठी भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नागरपुर येथे बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी पदासाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे .( National Health Mission Nagpur , Recruitment for MPW male 2022 )  पदभरतीचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदनाम बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी – पुरुष एकुण पदांची संख्या तुर्तास प्रविष्ठ नाही पात्रता 12 वी … Read more

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , रायगड जिल्हा येथे विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , रायगड जिल्हा येथे विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्र उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( NHM , Raigad district , various post recruitment 2022 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. वैद्यकीय अधिकारी 31 02. अधिपरिचारिका 31 03. बहुद्देशिय कर्मचारी ( पुरुष ) … Read more

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा येथे डॉक्टर व आरोग्य सेवक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियायन अंतर्गत वर्धा येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैंक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. वैद्यकिय अधिकारी 20 02. आरोग्य सेवक 20   एकुण पदांची संख्या 40 पात्रता – पद क्र.01 साठी – MBBS पद क्र.02 साठी – 12 … Read more

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , नागपुर येथे 78 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , नागपुर येथे 78 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. हार्ट तज्ञ 01 02. रेडिओ लॉजिस्ट 01 03. बाल रोगतज्ञ 01 04. स्त्रीरोग तज्ञ 02 05. मानसोपचार तज्ञ 01 06. भूलतज्ञ 01 … Read more

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ पद भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य  अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. पदाचे नावे – विशेषज्ञ ,विशेष विशेषज्ञ ,वैद्यकिय अधिकारी , स्टाफ नर्स ,औषध निर्माता , तंत्रज्ञ ,समुपदेशक ,व इतर आवश्यक वैद्यकिय पदे . एकुण पद संख्या – 116 आवश्यक … Read more

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपिशल खालील प्रमाणे आहे . पदांची नावे – विशेषज्ञ , वरिष्ठ सल्लागार ,समन्वयक ,लेखापाल ,फार्मासिस्ट , नर्स ,स्टेनोग्राफर ,लिपीक संवर्ग व आरोग्य विभागातील इतर पदे . शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार आवश्यक पात्रता … Read more