Tag: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नागपुर येथे बहुउद्देशिय कर्मचारी पदासाठी भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नागरपुर येथे बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी पदासाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , रायगड जिल्हा येथे विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , रायगड जिल्हा येथे विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्र उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा येथे डॉक्टर व आरोग्य सेवक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियायन अंतर्गत वर्धा येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैंक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , नागपुर येथे 78 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , नागपुर येथे 78 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ पद भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य  अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

मराठी बातमी