30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार 01 जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ.

राज्य शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 01 जुलै ची वार्षिक वेतनवाढ बाबत शासनाने यावर रिट पिटीशन दाखल करण्यात आले होते .यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच बरोबर मद्रास न्यायालय व महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने हा शासनाचा रिट पिटीशन फेटाळला आहे . यामुळे 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 01 जुलै ची काल्पनिक वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा … Read more