Tag: रोजंदारी कर्मचारी

GOOD NEWS : रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया झाली सुरु !

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत रोजंदारी कर्मचऱ्यांना कायम सेवेत सामावुन घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे .यामुळे राज्यातील जवळपास…

State employee : राज्य शासन सेवेतील हे निकष पुर्ण करणारे सर्वच रोजंदारी / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सवेत सामावुन घेतले जाणार .

न्यायालयाच्या निकालानंतर आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत 10 वर्षापेक्षा जास्त वर्षे रोजंदारी /कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेतले जाणार…

रोजंदारी / तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करणेबाबतचा आजचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत , आश्रमशाळेमध्ये रोजंदारी / तासिका तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित…

मराठी बातमी