Tag: लघुटंकलेखक भरती

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक वर्ग – 3 पदभरती प्रक्रिया , पात्रता केवळ 10 वी उत्तीर्ण .

महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत  केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन…

मराठी बातमी