Tag: वाहतूक भत्ता

कर्मचाऱ्यांना आणखीण एक मोठी खुशखबर , प्रवास भत्तामध्ये मोठी वाढ ! जाणुन घ्या सविस्तर TA वाढ .

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीबाबत राज्य शासनाकडुन दि.17.08.2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे . याच धर्तीवर सातवा…

आनंदाची बातमी ! राज्य कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत, महत्वपुर्ण मंत्रिमंळ निर्णय .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ लागु करणेबाबत , राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती . या बैठकीमध्ये , राज्य कर्मचाऱ्यांना…

राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी ! माहे एप्रिल पासुन वाढीव दराने वाहतुक भत्ता लागु .

सध्याच्या महागाईचा विचार करता कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुक भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे . ही वाढ माहे एप्रिलपासुन करण्यात येणार आहे .याबाबत…