Tag: विधेयक

BREAKING  NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे / 33 वर्षे सेवा फॉर्मुला लागु करणेबाबतचा विधेयक !

सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत , राज्य कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी होत आहे . यामुळे राज्य शासनाने सेवानिृत्तीचे वय 60 वर्षे…

मराठी बातमी