Tag: विमा महामंडळ

राज्य विमा महामंडळ ( ESIC) मध्ये 594 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2021.

राज्य विमा महामंडळ मध्ये 594 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा…

मराठी बातमी