ST कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनात विलिनीकरण करणे अशक्य तज्ञांचे मत !

बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा मागील 4 महिन्यापासुन संप चालुच आहे . या कर्मचाऱ्यांना कधी न्याय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे .शिवाय तज्ञांचे मते , बस महामंडळास राज्य शासनात विलिनीकरण करता येत नाही . परंतु या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देता येतील. यासाठी राज्य शासनाने पगारामध्ये भरघोस वाढ केली आहे . तरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांना ही पगारवाढ … Read more