Special Casual Leave : राज्य कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजेसंदर्भात काही सुधारित नविन नियम !

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजेमध्ये काही सुधारित नियमावली लागु करण्यात आलेल्या आहेत . कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिकेसाठी रजा मंजुर करण्यात येते .यामध्ये वेळोवेळी आवश्यक बदल देखिल लागु करण्यात येतो . कर्मचाऱ्यांना रजेसंदर्भातील सर्व नियम नागरी सेवा नियम 1981 नुसार नियमावली लागु असतात . पिसाळलेला कुत्रा अथवा तत्सम जनावरांने चावा घेतला असल्यास , कर्मचाऱ्यांस उपचार घेण्याकरीता … Read more

किरकोळ रजा व विशेष किरकोळ रजा संपूर्ण माहिती.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत महत्वाचे असणारे किरकोळ रजा व विशेष किरकोळ रजा यामध्ये कोणते फरक आहे .त्याचबरोबर किती दिवस रजा घेता येते याविषयी संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे .