Special Casual Leave : राज्य कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजेसंदर्भात काही सुधारित नविन नियम !

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजेमध्ये काही सुधारित नियमावली लागु करण्यात आलेल्या आहेत . कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिकेसाठी रजा मंजुर करण्यात येते .यामध्ये वेळोवेळी आवश्यक बदल देखिल लागु करण्यात येतो . कर्मचाऱ्यांना रजेसंदर्भातील सर्व नियम नागरी सेवा नियम 1981 नुसार नियमावली लागु असतात . पिसाळलेला कुत्रा अथवा तत्सम जनावरांने चावा घेतला असल्यास , कर्मचाऱ्यांस उपचार घेण्याकरीता … Read more

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रजेसंदर्भात काही नविन नियम ! विशेष नैमित्तिक रजा .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना विविध रजा लागु करण्यात येते .सदर रजा राज्य कर्मचाऱ्यांना रजा नियम 1981 नुसार लागु करण्यात येते .महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 मध्ये रजेसंदर्भात सर्व नियमावली देण्यात आली आहे . सदर रजेच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार काही बदल करण्यात आलेले आहेत .बदल करण्यात आलेल्या विशेष नैमित्तिक रजेविषयीची संपुर्ण माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

विशेष नैमित्तिक रजेचे नवे नियम ,शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे.

विशेष नैमित्तिक रजा अ.क्र रजेचे कारण किती  दिवस 1. पिसाळलेला कुत्रा अथवा तत्सम जनावराने चावला घेतल्यास. 21 दिवस  , वैद्यकिय दाखला आवश्यक 2. स्वत: नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्यास. 6 दिवस ,वैद्यकिय दाखला आवश्यक 3. एकदा केलेली नसबंदी शस्त्रक्रिया अयशस्वी  झाल्यामुळे दुसऱ्यांदा नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्यास. 6 दिवस , वैद्यकिय दाखला आवश्यक 4. कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने बाळपणानंतर लगेचच संतती … Read more