ब्रेकिंग न्युज : राज्य शासकिय सेवेत वयाचे 40 वर्षे पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी .

राज्य शासकिय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकिय तपासणी बाबतीत महत्वपुर्ण बातमी समोर आली आहे . याबाबत सार्वजनिक विभागाकडुन एक पत्र निर्गमित झाला आहे . यामध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांने वैद्यकिय तपासणी करणे आवश्यक आहे . राज्य शासन सेवेमध्ये वयाची 40 ते 50 वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांमधुन एकदा वैद्यकिय तपासणी करावी लागणार आहे . त्याचबरोबर ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय … Read more

थकबाकी व इतर थकित देयके मार्चच्या वेतनासोबत रोखीने अदा करणेबाबतचा शासन निर्णय .

राज्य शासनाच्या सेवेतील मान्यताप्राप्त खाजगी /अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना थकबाकी / थकित देयके अदा करणेबाबत राज्य शासनाकडुन दि.10.03.2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयानुसार खाजगी /अनुदानित /अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे थकीत देयके ,वैद्यकिय प्रतीपुर्ती माहे मार्च 2022 पर्यंत अदा करणेसाठी आदेशित करण्यात आले आहे. दि.01.01.2016 ते 31.12.2018 या कालावधीमधील सुधारित वेतनाची थकबाकी … Read more