Tag: शासन निर्णय

राज्य कर्मचाऱ्यांचे माहे जानेवारी महिन्यांचे वेतन / थकबाकी अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे माहे जानेवारी महिन्यांचे वेतन त्याचबरोबर थकबाकी अदा करण्याकरीता राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडुन…

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारीच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मिळणार मोठा आर्थिक लाभ ! GR निर्गमित !

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्यांच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मोठा आर्थिक लाभ मिळणार…

घोषणा करुनही राज्य सरकारचा कर्मचाऱ्यांना मोठा धोका ! GR देखिल निर्गमित दि.16.01.2023

राज्य सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटीचा लाभ देण्याची मोठी घोषणा केला असता , देखिल NPS योजना…

Salary : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्याच्या वेतनाबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी महिन्याच्या पगाराबाबत आत्ताच्या घडीची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे…

अनधिकृतपणे गैरहरज राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करणेबाबत वित्त विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक !

राज्य शासन सेवेमध्ये जे शासकीय कर्मचारी कारणाशिवाय किंवा अल्प कालांतराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करुन कार्यालयात अनुपस्थित असतील / राहतील त्यांना…

GR : राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती नंतर सेवेत कामासाठी घेणेबाबत सुधारित शासन निर्णय !

राज्य शासन सेवेतुन नियत वयोमानानुसार , सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागांडुन…

वित्त विभाग : राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बाबतीत वित्त विभागांकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.19.12.2022

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन करणेबाबत…

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय करणेबाबत , वित्त विभागाकडुन GR निर्गमित ! दि.16.12.2022

राज्य शासन सवेत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्याबाबत वित्त विभागांकडुन दि.16.12.2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित…

महीला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.14.12.2022

वैद्यकिय खर्च प्रतिपूर्तीकरीता विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई – वडीलांची…

State Employee : अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्ती विषयक तसेच सेवा विषयक लाभ मंजुर करणेबाबत Gr निर्गमित ! दि.14.12.2022

अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे / अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा…

मराठी बातमी