सन  2022-23 पासुन नविन शैक्षणिक धोरण लागु , दहावी बोर्ड रद्द तर पदवी अभ्यासक्रम 4 वर्षांचा .

सन 2022 -23 या शैक्षणिक वर्षांपासुन नविन शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी देण्यात आली आहे . यामुळे सन 2022-23 या वर्षांपासुन शैक्षणिक धोरणांमध्ये अनेक बदल होणार आहेत . कोणकोणते बदल होणार आहेत . ते खालीलप्रमाणे सविस्तर पाहुयात . शिक्षणाचा पहिला टप्पा – अ.क्र इयत्ता /अभ्यासक्रम वयोवर्षे 01. नर्सरी 04 वर्षे 02. ज्यूनियर केजी 05 वर्षे … Read more