Tag: सफाईगार

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती , एवढा मिळेल पगार 15000-47600/-रुपये

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात ये आहेत . सदर…

नागपुर कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी येथे विविध पदांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी .

कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी , नागपुर विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा…

मुंबई लघुवाद न्यायालय मध्ये ,10 वी / 7 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

लघुवाद न्यायालय मुंबई येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय संरक्षण दल मधील एकात्मिक केंद्र मध्ये सफाईगार (MTS) पदासाठी भरती 2022.

भारतीय संरक्षण दल मधील एकात्मिक केंद्र मध्ये सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

पंजाब नॅशनल बँक ,पुणे जिल्हा येथे शिपाई व सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया 2022.

पंजाब नॅशनल बँक पुणे जिल्हा येथे शिपाई व सफाईगार  पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन…

बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुप & खडकी सेंटर भरती प्रक्रिया 2022.

भारत संरक्षण सेंटर अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा…

मराठी बातमी