जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती , एवढा मिळेल पगार 15000-47600/-रुपये

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात ये आहेत . सदर पदासाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रतेची अट नसुन उमेदवार केवळ प्रकृत्तीने सदृढ असाण्याची अट आहे . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव सफाईगार एकुण पदांची संख्या 10 पात्रता उमेदवार प्रकृत्तीने सदृढ असणे आवश्यक वयोमर्यादा उमेदवाराचे … Read more

नागपुर कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी येथे विविध पदांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी .

कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी , नागपुर विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. ड्राफ्टसमन 01 02. ओटी नर्स 01 03. कनिष्ठ लिपिक 01 04. सफाई कर्मचारी 01   एकुण पदांची संख्या 04 पात्रता – पद क्र.01 साठी – … Read more

मुंबई लघुवाद न्यायालय मध्ये ,10 वी / 7 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

लघुवाद न्यायालय मुंबई येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव  पद संख्या 01. ग्रंथपाल 01 02. चौकीदार 01 03. सफाई कामगार 01 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – ग्रंथपाल पदासाठी – 10 वी उत्तीर्ण , ग्रंथालयीन … Read more

भारतीय संरक्षण दल मधील एकात्मिक केंद्र मध्ये सफाईगार (MTS) पदासाठी भरती 2022.

भारतीय संरक्षण दल मधील एकात्मिक केंद्र मध्ये सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – सफाईगार ( मल्टी टास्किंग स्टाफ ) एकुण पद संख्या – 07 शैक्षणिक पात्रता – 10 वी उत्तीर्ण , अनुभव . वयोमर्यादा – दि.11 मार्च 2022 … Read more

पंजाब नॅशनल बँक ,पुणे जिल्हा येथे शिपाई व सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया 2022.

पंजाब नॅशनल बँक पुणे जिल्हा येथे शिपाई व सफाईगार  पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहेत . पदाचे नाव – शिपाई पद संख्या – 19 शैक्षणिक पात्रता – 12 वी , इंग्रजी भाषा ज्ञान . पदाचे नाव – सफाईगार पद संख्या … Read more

बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुप & खडकी सेंटर भरती प्रक्रिया 2022.

भारत संरक्षण सेंटर अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव व पद संख्या भांडरपाल – 03 सिव्हिलियन ट्रेड इन्स्ट्रक्टर – 22 स्वयंपाकी – 09 लास्कर – 06 मेसेंजर – 08 चौकीदार – 07 माळी – 05 सफाईगार – … Read more