सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर : पगार संदर्भात राज्य शासनाकडुन महत्वपुर्ण आदेश निर्गमित दि.22.11.2022

राज्यातील जिल्हा परिषदा , महानगरपालिका , नगरपरिषदा / कटक मंडळे त्याचबरोबर खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचे व सेवानिवृत्त शिक्षकांचे माहे ऑक्टोंबर 2022 व माहे नोव्हेंबर 2022 च्या अनुदान वितरणबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण आदेश राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांच्याकडुन निर्गमित झालेला आहे . प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांचे दि.21.11.2022 रोजीचे सविस्तर पत्र पुढीलप्रमाणे पाहुयात . सन 2022-23 या … Read more