Tag: सरकारी कर्मचारी माहिती

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाकरीता निधी वितरण करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.29.09.2022

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या माहे सप्टेंबर महीन्याच्या वेतन देयक अदा करण्यासाठी निधींची वितरण करणेबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व…

7th pay commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासुन आणखीण 4% DA वाढ , आता मिळणार 38% दराने महागाई भत्ता !

सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी ब्रेकिंग न्युज आली आहे . ती म्हणजे सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना आता माहे जुलै…

Breaking News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिने कालावधी मधील DA थकबाकी मिळणार ? काय आहे आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट .

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळामध्ये जानेवारी 2022 ते जुलै 2021 या 18 महिने कालावधी करीता महागाई भत्ता वाढ थांबविण्यात आली होती…

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागु करणेबाबत आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट .

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये , 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे वेतन दिले जाते . परंतु सातव्या वेतन आयोगामध्ये अनेक…

8 th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाबाबत आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट !

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाबाबत बऱ्याच वेगवेळ्या अपडेट येत होत्या .आठवा वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली असता…

कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! पगारासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित GR दि.02.08.2022

कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.02 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडुन निर्गमित झालेला आहे . सदर निर्णयान्वये महाराष्ट्र…

शासन निर्णय – या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग थकबाकीचे हफ्त्यांकरीता व वेतनासाठी अनुदान विरणाबाबतचा GR दि.02.08.2022

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी , मुंबई अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे दोन हफ्त्यांकरीता व वेतन देयक अदा करणेबाबत…

State employee : राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ताबाबत आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट !

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव महागाई भत्ता जुलै महीन्याच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत अदा करणे प्रस्तावित होते…

7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग थकबाकी संदर्भातील आत्ताचे महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जून महिन्याच्या वेतन /पेन्शन सोबत अदा करण्यात आलेला आहे .सदर सातवा…

दिल्लीमध्ये पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचे होणार महाआंदोलन .

कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या EPS -95 पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत , दिल्ली येथे महाआंदोलन होणार आहे . सदर आंदोलन व आमरण…

मराठी बातमी