Tag: सातवा वेतन आयोग तिसरा हप्ता

राज्य शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी .

राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी महत्वाची बातमी समोर आलेली आहे .ती म्हणजे राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित…

राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग फरकाचा दुसरा व तिसरा हप्ता करीता 2500 कोटी रुपये निधीची मागणी .

राज्यातील जवळपास सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग फरकाचा पहिला हप्ता अदा करण्यात आलेला आहे .त्याचबरोबर शासकीय , जिल्हा परिषदा व…

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन , 7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करणेसाठी, निधी वितरण करणे ,बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.22.07.2022

राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम , 2022 सन 2022-23 चे अनुदान वितरण बाबतचा शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा महत्वपुर्ण शासन…

7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते (4 था हप्ता /उर्वरित हप्ते) अदा करणेबाबत व NPS संदर्भातील प्रश्नाबाबत मा.उपसचिव यांच्या बैठकीचे इतिवृत्त .

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषदा , निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जुलै 2022 च्या वेतन/निवृत्तीवेतन…

GOOD NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दि.01 जुलै 2021 पासुन व्याजासह मिळणार ! शासन निर्णय निर्गमित .

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दि.01 जुलै 2021 पासुन…

राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी ! महागाई भत्ता 34 % वाढीसह सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता अदा करण्यात येणार .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकिय , पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के महागाई भत्ता लागु करण्यात…

राज्य कर्मऱ्यांना 34 टक्के दराने महागाई भत्ता व सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता कधी मिळणार ?

राज्यातील शासकीय , निमशासकीय , जिल्हा परिषदा कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे 34 टक्के दराने महागाई भत्ता लवकरच अदा करण्यात येणार असुन…

मराठी बातमी