Tag: सातवा वेतन आयोग महागाई भत्ता दर

7 th pay commission : राज्य कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन आयोगाचे प्रस्तावित महागाई भत्तादर 0% ते 38%  जाहीर .

राज्य कर्मचाऱ्यांना सन 2016 पासुन 7 वा वेतन आयोग लागु करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता दरामध्ये देखिल बदल करण्यात…

सातवा वेतन आयोग 2016 पासून ते आजपर्यंतचे महागाई भत्ता दर(DA RATE).

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून ,महागाई भत्ता दराचे प्रमाणात देखील बदल करण्यात…

मराठी बातमी