कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला यश !  या राज्य कर्मचाऱ्यांना 17 टक्के पगारवाढ व नविन वेतन आयोगही लागु !

कर्नाटक राज्यातील कर्मचारी पगार वाढ व सातवा वेतन आयोग लागु होण्याच्या प्रमुख मागणींकरीता आदोलन केले होते . या आंदोलनाला यश मिळाले असून कर्नाटक राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चक्क 17 टक्के वाढ लागू करण्यात आलेली आहे .कर्नाटक राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणूका असल्याने , कर्नाटक राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचे गिफ्ट दिलेले आहेत . कर्नाटक राज्यातील कर्मचारी – … Read more

आनंदाची बातमी ! राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.06.12.2022

राज्य शासन सेवेतील लातुर शहर महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबतचा नगर विकास विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.06.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे .सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबतचा सवितस्तर शासन निर्णय ( GR ) पुढीलप्रमाणे पाहुयात . लातुर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक .29.08.2019 रोजी केलेल्या ठराव क्र .98 अन्वये … Read more

राज्य कर्मचारी हिताचा आज रोजीचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ! 1 जुलै 2021 पासुनची थकबाकी देण्याचे आदेश .दि.11.10.2022

राज्य शासन सेवेतील कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी आज रोजीचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिपत्याखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील नियमित अधिकारी / कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागु करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.11.10.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातील … Read more

राज्य शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी .

राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी महत्वाची बातमी समोर आलेली आहे .ती म्हणजे राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असणाऱ्या मागणीबाबत पुढील महीन्यामध्ये निधींची तरतुद करण्यात येणार आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित थकित आर्थिक थकित प्रकरणे मार्गी लागणार आहे . कोणत्या थकित प्रकरणांवर निधींची तरतुद करण्यात येणार आहेत . या संदर्भाती सविस्तर माहीती पुढीलप्रमाणे … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी खुशखबर ! 38 % दराने महागाई भत्ता तसेच सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा लाभ दिवाळी आधीच .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची ब्रेकिंग न्युज आली आहे . ती म्हणजे राज्यातील सर्व शासकीय इतर पात्र व निवृत्तीवेतधारक कर्मचाऱ्यांना दिवाळी आधीच वाढीव डी.ए व सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करण्याची तयारी राज्य शासनाकडुन होत आहे . यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणामध्ये मोठा आर्थिक लाभ प्राप्त होणार आहे . याबाबतची नमकी काय अपडेट आहे , ते … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी  आनंदाची दिलासादायक बातमी ! पगारामध्ये मिळणार मोठा आर्थिक लाभ .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आत्ताची मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे . राज्यातील शासकीय , निमशासकी , सेवानिवृत्त व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे थकीत महागाई भत्ता व सातवा वेतन आयोगाचे उर्वरित हप्ते अदा करणेसंदर्भात राज्य शासनाकडुन विशेष तरतुद करण्यात येणार आहे .यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये मोठा आर्थिक लाभ प्राप्त होणाार आहे .याबाबतची सविस्तर अपडेट पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

State Employee : सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते ,जुनी पेन्शन , डी.ए थकबाकी इ.प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी कॅबिनेट बैठकिचे आयोजन .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्वांवर तोडगा काढण्यासाठी ,कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे .कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ अनुज्ञेय करुन देखिल कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी शासन दरबारी येत असल्याने , कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठकिचे आयोजन करण्यात येणार आहे .यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे कोणकोणते प्रश्न प्रलंबित आहेत , ते पुढीलप्रमाणे पाहुयात .  डी.ए थकबाकी … Read more

GOOD NEWS : सणासुदीच्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आली ही, मोठी आनंदाची बातमी .

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डी.ए मध्ये 4 टक्के वाढ केला असुन , सदरचा डी.ए हा सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन /पेन्शन पेन्शन देयकासोबत रोखीने लागु करण्याचा निर्णय घेतला आहे .त्याचप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन /पेन्शन देयकासोबत डी.ए वाढ करण्यात येईल . राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुन महिन्याच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत सातवा वेतन आयोग … Read more

सातवा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करताना सरकारकडुन होतोय दुजाभाव ! NPS धारकांचा होतोय आर्थिक नुकसान .

सातवा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करताना राज्य सरकारकडुन दुजाभाव होताना दिसत आहे .सातवा वेतन आयोगाचे पहिला , दुसरा व तिसरा हप्ता अदा करण्यात आलेला आहे . परंतु अद्याप पर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यात आलेले नाही .राज्यातील जवळपास 70 टक्के सरकारी व निवृत्तीवेतनधार कर्मचाऱ्यांना पहिला ,दुसरा व तिसरा हप्ता अदा … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग फरकाचा दुसरा व तिसरा हप्ता करीता 2500 कोटी रुपये निधीची मागणी .

राज्यातील जवळपास सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग फरकाचा पहिला हप्ता अदा करण्यात आलेला आहे .त्याचबरोबर शासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र तसेच निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना दुसरा हप्ता जुन 2021 मध्ये अदा करण्यात आलेला आहे .परंतु अनेक कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत निधी अभावी सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करण्यात आलेले नाहीत . यामध्ये राज्यातील अनुदानित खाजगी शाळेतील … Read more