Tag: सीमा रस्ते संघटना भरती

सीमा रस्ते संघटना मध्ये बहुपर्यायी कुशल कामगार पदांसाठी 302 जागेसाठी भरती प्रक्रिया 2022

सीमा रस्ते संघटना मध्ये बहुपर्यायी कुशल कामगार पदांच्या 302 जागेसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन ,पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

मराठी बातमी