Tag: सेवानिवृत्त उपदानाची काढण्याचे सूत्र

सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम सोप्या पद्धतीने कशी काढावी .

सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम सोप्या पद्धतीने कशी काढावी . सातवा वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे शेवटचे बेसक महत्वाचे…

मराठी बातमी