BREAKING NEWS : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी , या प्रलंबित मागण्या होणार पुर्ण !

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अद्यापर्यंत अनेक मागण्या प्रलंबितच आहेत . अशा प्रलंबित मागण्या पुर्ण होणार आहेत .राज्यातील सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अनेक आर्थिक मागण्या प्रलंबित आहेत . प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या – राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 34 टक्के करण्यात यावा . ही प्रमुख मागणी आहे . त्याचबरोबर राज्यातील … Read more

सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम सोप्या पद्धतीने कशी काढावी .

सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम सोप्या पद्धतीने कशी काढावी . सातवा वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे शेवटचे बेसक महत्वाचे आहे . त्याचबरोबर कर्मचाऱ्याची एकुण सेवाकालावधी महत्वाची आहे . सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम काढण्यासाठी खालील सुत्राचा वापर करावा . सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम कशी काढावी सेवानिवृत्त उपदानाची रक्कम काढण्याचे सुत्र – शेवटचा बेसिक         x ( सेवाकाळ … Read more