Tag: सेवापुस्तकातील महत्वाचे आक्षेप

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवापुस्तकाविषयीची आवश्यक बाबी ,महत्वाचे बदलासह संपुर्ण माहीती .

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपुर्ण दस्ताऐवज म्हणजे , सेवापुस्तक होय . सेवा पुस्तक हे कर्मचाऱ्यांचा आरसा असतो . यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या…

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे ! सेवानिवृत्तीनंतर ,सेवा पुस्तकामध्ये हमखास घेतले जाते हे आक्षेप.

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकामध्ये अनेक आक्षेप सुवानिवृत्तीनंतर घेण्यात येतात . यापैकी काही महत्वाचे आक्षेप खालीलप्रमाणे विशद करण्यात आलेले आहेत.…

मराठी बातमी