पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांनी 28 फेब्रुवारी 2022 पुर्वी करा हे काम अन्यथा पेन्शन होणार बंद !

सेवानिवृत्त पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी एक  महत्वाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे सेवानिवृत्त पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी हयातीचा दाखला विहित वेळेत सादर करावयाचा असतो .जर विहीत वेळेत हयातीचा दाखला सादर न केल्यास पेन्शनधारकांची पेन्शन बंद करण्यात येते . राज्य शासनाने दि.25 जानेवारी 2022 रोजी शासन निर्णय काढुन पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदतवाढ … Read more

राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा सादर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 28/02/2022 पर्यंत मुदतवाढ.

राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. 01 च्या परिपत्रकान्वये राज्य शासकीय पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना हयातीचा दाखला सादर करण्यास 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती , त्याचबरोबर कोरानाच्या पार्श्वभूमीवर संदर्भ क्र.02 नुसार केंद्रिय निवृत्तीवेतन धारकांना 28/02/2022 पर्यंत हयातीचा दाखला सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे .केंद्र शासनाने यामध्ये सुधारणा करुन निवृत्तीवेतन धारकांना परत एकदा हयातीचा दाखला सादर … Read more